Thông cáo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

2018.04.18

Công ty cổ phần Evolable Asia Agent (Trụ sở chính: quận Minato thành phố Tokyo, CEO: ông Akimasa Kim. Dưới đây sẽ gọi tắt là EAA) hoạt động trên lĩnh vực giới thiệu nhân sự kỹ sư người nước ngoài và hỗ trợ thiên chuyển công việc trong nước Nhật Bản, xin thông báo chính thức về việc chuyển văn phòng.

1. Văn phòng mới tại
〒103-0025 Số 2 tầng 7 tòa nhà Nippoukayabachou, Kayabachou 3-5-3, Nihonbashi, quận Chuuou, thành phố Tokyo

2. Thời gian dự kiến
Trong tháng 4 năm 2018

3. Lý do chuyển văn phòng
Đáp ứng nhu cầu của việc tăng nhân sự trong nội bộ công ty và để xây dựng một môi trường trao đổi thuận tiện hơn với các ứng viên có nhu cầu tư vấn hỗ trợ chuyển việc

【Công ty cổ phần Evolable Asia Agent】
Trụ sở :〒103-0025 Số 2 tầng 7 tòa nhà Nippoukayabachou, Kayabachou 3-5-3, Nihonbashi, quận Chuuou, thành phố Tokyo
Tên chính thức :Công ty cổ phần Evolable Asia Agent
CEO: ông Akimasa Kim
Vốn đầu tư:5,000,000 Yên
Trang chủ chính thức: https://agent.evolable.asia.

Categories