Không chỉ giới thiệu nguồn nhân lực có năng lực làm việc, chúng tôi còn có thể giúp đỡ trong công tác đào tạo nhân lực có tiềm năng cao.

Điểm mạnh 1

Đặc biệt giàu kinh nghiệm với việc giới thiệu nhân lực quốc tế ở mọi ngành nghề lĩnh vực.

Điểm mạnh 2

Cùng với nguồn nhân lực người Nhật chất lượng cao, chúng tôi hoàn toàn tự tin với công tác giới thiệu nguồn nhân lực người nước ngoài đang hoạt động tích cực tại Nhật Bản.

Tùy theo nhu cầu của các quý doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ đại diện thay mặt công ty tuyển dụng hay tư vấn tuyển dụng...
Chúng tôi cũng nhận tư vấn các khó khăn khúc mắc của doanh nghiệp trong việc làm như thế nào để xây dựng tiêu chuẩn bộ máy nhân sự, tuyển dụng nhân tài, thiết lập cơ cấu tổ chức giúp phát triển kinh doanh hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận tư vấn các doanh nghiệp có dự định thu nhận tu nghiệp sinh thực tập sinh người nước ngoài; nhận lên kế hoạch đi công tác tuyển dụng tại nước ngoài.

Điểm mạnh 1

Cung cấp dịch vụ phù hợp theo điều kiện và nguyện vọng của doanh nghiệp.

Điểm mạnh 2

Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm của doanh nghiệp làm việc trên cơ sở cân nhắc lợi ích lớn nhất cho đồng thời cả sự phát triển của công ty cũng như sự trưởng thành của ứng viên.

Chúng tôi là một thành viên trong đại gia đình Evolable Asia, tập đoàn đang trực tiếp phát triển offshore IT tại Việt Nam.
Do đó, tùy theo nguyện vọng và cân nhắc tính thiết yếu của các nhu cầu tiềm ẩn của các quý doanh nghiệp, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ bên cạnh việc giới thiệu nhân lực có thể kể đến như phát triển offshore, phát triển ủy thác gia công, BPO, làm Web.

Điểm mạnh 1

Cân nhắc các biện pháp giải quyết cho cả những vấn đề nằm ngoài lĩnh vực giới thiệu nhân sự mà khách hàng quan tâm. Hỗ trợ tư vấn mọi lúc tùy theo điều kiện và thời điểm mong muốn của quý doanh nghiệp.

Điểm mạnh 2

Nhận tổ chức sắp xếp lên kế hoạch thị sát cho các quý doanh nghiệp hiện đang lo lắng về việc phát triển kinh doanh tại nước ngoài.