Working in Japan

Details

Kinh nghiệm làm việc tại Nhật

Xem danh sách

Tuyển nhân viên phù hợp

【Hoan nghênh thiếu kinh nghiệm】Kinh doanh pháp nhân
20〜70 vạn yên / tháng ※Xét dựa trên nă
― 2019.05.22 UPDATE
Kĩ sư CAD (thiết kế cơ khí chế tạo thiết bị bán dẫn)
Ước tính tiền lương hàng năm: 4 triệu ~9
仙台,東北,
― 2018.07.20 UPDATE
Communicator (hỗ trợ của người quản lý kỹ thuật) BSE
Thu nhập hàng tháng: 500USD đến 1000USD
ベトナム,ホーチミン,
― 2019.12.02 UPDATE
Game Director tại Việt Nam
~ 4.000 USD (thỏa thuận dựa trên kinh ng
ホーチミン,ハノイ,
― 2019.11.22 UPDATE
Kỹ sư Ruby / RoR (Kế hoạch – Phát triển Dịch vụ)
Thu nhập ước tính hàng năm: 360 đến 550.
東京【23...関東,
― 2018.11.16 UPDATE
Thiết kế cơ khí
Ước tính thu nhập hàng năm 325~800 vạn
関東,埼玉,
― 2018.11.05 UPDATE
Phát triển hệ thống EC
3.000.000~5.000.000[vạn yên] Tùy theo
東京【23...関東,
― 2018.07.20 UPDATE
Quản lý hệ thống nội bộ
4,26 triệu yên-7,49 triệu yên
東京【23...
― 2019.11.21 UPDATE