Working in Japan

Details

Kinh nghiệm làm việc tại Nhật

Xem danh sách

Tuyển nhân viên phù hợp

Kỹ sư phát triển hệ thống
240 ~ 350 vạn yên ※ Bao gồm phụ cấp côn
東京【23...関東,
― 2018.11.16 UPDATE
【SE】dự án 100% người dùng cuối・giao dịch với các doanh nghiệp lớn
Thu nhập 1 năm : 3,500,000 yên~8,000,000
東京【23...
― 2019.03.25 UPDATE
Kỹ sư Blockchain C#
400~1,200 vạn yên ■Chi tiết lương th
東京【23...関東,
― 2018.09.05 UPDATE
Phát triển hệ thống nhận dạng giọng nói
Ước tính thu nhập hàng năm : 300 ~ 600 v
東京【23...関東,
― 2019.05.22 UPDATE
Quản lý số liệu bán hàng, kế hoạch kinh doanh
300 ~500 vạn yên
東京【23...
― 2020.01.10 UPDATE
Kỹ sư phát triển ứng dụng mobile
■ Thu nhập dự tính của năm 400 đến 600
東京【23...関東,
― 2018.07.19 UPDATE
Kế toán phụ trách các dịch vụ kết nối Việt Nam và Nhật Bản.
Mức lương hàng năm khoảng 3,5 triệu yên
東京【23...
― 2018.09.04 UPDATE
Kỹ sư phát triển hệ thống
300 vạn yên ~ ※ Thay đổi tùy theo kỹ nă
― 2018.11.16 UPDATE